Introduktionsutbildningen

Introduktionsutbildning

– Krav och tillstånd

Fr.o.m 1/1 2006 är det enligt lag ett krav att du som vill övningsköra privat går en introduktionsutbildning. För att få övningsköra med en handledare privat måste din eller dina blivande handledare även de gå en introduktionsutbildning, men det är inget krav att ni går vid samma utbildningstillfälle.

För att få gå introduktionsutbildningen måste man vara minst 15 år och 9 månader.

För att få övningsköra krävs ett handledartillstånd för handledaren och ett körkortstillstånd för eleven. Tillstånden ansöks hos Transportstyrelsen.

• För att ansöka om körkortstillstånd, klicka här.
• För att ansöka om handledartillstånd efter utförd introduktionsutbildning, klicka här.

För att vara handledare behöver du uppfylla följande krav:

• Du har fyllt 24 år.
• Du har ett giltigt körkort från Sverige eller annat EES-land och ska ha haft behörighet för det fordon som ni ska övningsköra med under sammanlagt minst 5 år av de senaste 10 åren.
• Du och din elev har gått en introduktionsutbildningen under de senaste 5 åren.

Både handledare och elev måste visa upp giltig legitimation innan kursstart för att intyg efter genomgången utbildning skall kunna utfärdas.

Du kan vara handledare till flera elever. Det krävs ett handledartillstånd för varje elev, men det räcker att du går introduktionsutbildningen 1 gång.

Kursinnehåll och intyg

Utbildningen är vid ett tillfälle (se utbildningstillfällen) och har en tidsåtgång på 3,5 timme. Goda råd ges om hur en icke auktoriserad körkortsutbildning bör gå tillväga, framför allt sett ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns även tid för frågor och diskussion.

Efter genomgången utbildning rapporteras deltagarlistan in till Transportstyrelsen, detta görs av Anderssons Trafikskola. En introduktionsutbildning har en giltighetstid på 5 år från den dag utbildningen genomfördes.

Glöm inte att ni själva måste ansöka om handledartillstånd efter ni genomgått utbildningen. Klicka här för att ansöka om handledartillstånd.