Säkerhet

SÄKERHET

Köra bil är roligt, men medför vissa risker. Anderssons Trafikskola vill eliminera farliga trafiksituationer och därför arbetar personalen aktivt med att medvetandegöra riskerna och ge råd om hur de kan undvikas.